Functieomschrijving leidinggevende weekendopvang kinderen (met een vorm van autisme)

 Functiecontext
‘t Paradijs is een biologisch agrarisch gemengde zorgboerderij op christelijke grondslag. De zorg betreft dagopvang voor ouderen, beschermd werken voor volwassenen tussen de 18 en ± 60 jaar met een psychische, psychiatrische en/of licht verstandelijke beperking, NAG e.d., woensdagmiddag-, -avond, zaterdag- en weekendopvang voor kinderen met een autistisch spectrumstoornis en daarnaast individuele begeleiding. De leidinggevende weekendopvang heeft kennis van de combinatie landbouw en zorg, waarbij de zorg in dienst staat van de agrarische activiteiten.

Plaats in de organisatie
De leidinggevende weekendopvang valt organisatorisch onder de directie, zijnde IJsbrand en Caroline Snoeij en wordt functioneel aangestuurd door en legt verantwoording af aan Caroline voor de werkzaamheden als leidinggevende weekendopvang (kinderen met een vorm van autisme).

Functiedoel
Het doel van de functie leidinggevende weekendopvang is het organiseren en uitvoeren van individuele en groepsgerichte activiteiten gericht op het bevorderen van een goede leefsituatie van de kinderen met een autismespectrum stoornis binnen de zorgboerderij, het stimuleren en motiveren van kinderen, het spelenderwijs aanleren van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid leren nemen voor de boerderijdieren en voor elkaar met als grootste doel: een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij stimuleren.

Resultaatsverwachtingen
Zorg gerelateerde werkzaamheden weekendkinderen

 • Voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de begeleiding van de weekendkinderen en de boerderijactiviteiten, gedurende 11 logeerweekenden per seizoen.
 • Zorgen voor een warme en welkome sfeer bij de opvang van de kinderen.
 • Verstrekken medicijnen.
 • Rapportage van haar werkzaamheden aan de adjunct-directeur.
 • Schrijven van zorg- en evaluatieplannen in overleg met de ouders van hooguit 5 weekendkinderen en het rapporteren in Qurentis na elk logeerweekend.

Bevoegdheden

 • Zelfstandig inkopen van producten en ingrediënten voor de maaltijden e.d. gedurende het weekend, echter zoveel mogelijk gebruik makend van de producten die (al) op de boerderij zijn. Eventueel zelfstandig inkopen van materialen die voor de weekendopvang nodig zijn, na overleg met de adjunct-directeur.

Profiel van de functie leidinggevende weekendkinderen

 • HBO denk- en werkniveau.
 • Kennis van en affiniteit met de combinatie landbouw en zorg.
 • Kennis van sociaal pedagogische principes ten behoeve van de zorg gerelateerde activiteiten van de weekendkinderen.
 • Leidinggevende capaciteiten passend bij de weekendopvang.
 • Hart voor de kinderen als groep en individueel, die op de boerderij komen.
 • Kennis van de (organisatorische) processen rondom de weekendopvang.
 • Opleiding HBO vereist, plus kennis van de methode ‘Geef me de vijf’.

Specifieke functiekenmerken

 • Christelijke achtergrond.
 • Sociaal communicatieve vaardigheden.
 • Punctueel en accuraat.
 • Resultaatgericht.
 • Flexibel en stress bestendig.
 • Plan – en organisatievermogen.
 • Kennis van de organisatorische processen.
 • Representatief en vriendelijk.