bus

 

Zonder vervoer dreigt alles stil te staan. Wat is het geval: onze bus die de deelnemers naar onze zorgboerderij en terug naar huis vervoert, is na 300.000 km broodnodig aan vervanging toe. Zonder vervoer kunnen onze deelnemers niet meer aan de dagactiviteiten deelnemen. Vandaar onze noodkreet om hulp!

Tijdens de Open Dag van Zorgboerderij ’t Paradijs op zaterdag 18 juni a.s. vieren wij ons 10-jarig bestaan. Wij lanceren dan een ludieke sponsoractie en vragen u een onderdeel (wielen, motor, stoelen, ruitenwissers etc.) van de nieuwe bus te adopteren, zodat deze voor een deel ook uw bus wordt. Kijk hier voor de lijst met mogelijkheden.

U laat onze deelnemers toch niet in de steek? Zij beleven ontzettend veel plezier aan onze dagactiviteiten!

Vandaar dat wij een klemmend beroep op u doen, om uw hart te laten spreken en de adoptie van één of meerdere onderdelen voor uw rekening te nemen. Wij hopen de nieuwe bus in de loop van het najaar te kunnen presenteren. Het is voor ons een geweldige uitdaging, om ook de komende 10 jaar dagopvang voor kwetsbare ouderen en begeleiding van autistische kinderen en jongeren te bieden.

Namens onze deelnemers en de 25 vrijwillige chauffeurs zeggen wij u bijzonder hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde (gulle) gaven.

 

Hartelijke groet namens Zorgboerderij ‘t Paradijs,

IJsbrand en Caroline Snoeij

Neem graag contact op via het contactformulier.
Rek. nr. NL89RABO0140941878 t.n.v. Stichting ’t Paradijs, Barneveld

Comité van aanbeveling: dr. J.W.A. (Asje) van Dijk, burgemeester van de gemeente Barneveld,
P.J.T. (Hans) van Daalen, wethouder van de gemeente Barneveld, Wilma Gorissen-van Heusden, directeur-bestuurder Stichting Ons Bedrijf en voorzitter Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) en Ben Bläss, organisator pur sang