Rustgevende wandelroutes in directe omgeving

Bijzondere ligging

Middenin de Gelderse Vallei in Barneveld ligt Boerderij ’t Paradijs, vroeger boerderij ‘Nieuw Bijlaer’. Dit betekent letterlijk ‘open plek aan rand van het bos’. Het gebied rondom de boerderij heet ‘’het Paradijs’. Onze boerderij is hiernaar vernoemd.

Ligging

Natuurgebied ‘het Paradijs’ dankt zijn naam aan de prachtige natuur en de rust. Er komen reeën, hazen, konijnen, eekhoorntjes en talloze vogelsoorten voor. Het gebied telt meer dan tweehonderd plantensoorten, waarvan diverse soorten op de ‘rode lijst’ voorkomen en dus bedreigd zijn. U kunt hier naar hartelust wandelen door agrarische gebied, over landgoederen, langs boerenerven en beken. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van natuur en cultuur bepalen de sfeer.

Barneveldse beek

Door het natuurgebied loopt de Barneveldse Beek. De beek heeft geleidelijk aflopende oevers en steile binnenbochten. Ook zijn er houtwallen, vochtige graslanden, poelen en nevengeulen aangelegd. Waterschap Vallei & Eem heeft veel aandacht voor het verbeteren van het natuurlijk evenwicht in dit gebied. Veel verschillende planten en dieren voelen zich thuis in dit afwisselende landschap. Boerderij ’t Paradijs ligt vlakbij de kleine Barneveldse beek. In de oude meander van deze beek bestaat veel verschil in diepte en stroming. Dit trekt veel bijzondere planten en dieren aan. Zo heeft de ijsvogel, na een afwezigheid van dertig jaar, weer gebroed in de steile kant langs de beek.

Vogels

In het Paradijs zijn veel nestkasten voor vogels op verschillende hoogten aan de bomen opgehangen. De nestkasten worden opgehangen en beheerd door het IVN- Barneveld. Elk jaar worden er in het broedseizoen twee of drie nestkastencontroles uitgevoerd. Daarbij wordt vastgesteld en genoteerd door welke vogel de kast gebruikt wordt, hoeveel eieren zich in het nest bevinden en hoeveel jongen er in het nest zitten.

Landelijke omgeving

De landelijke omgeving rondom boerderij ’t Paradijs kenmerkt zich door afwisselend bos, akkers, weiden, beken, landgoederen. Het gebied – dat enkele honderden hectares groot is – biedt rust en ruimte. Door de natuurlijke en besloten ligging zijn er uitstekende mogelijkheden voor (dag)opvang en begeleiding in een rustige omgeving. Door haar ligging langs het paradijspad zijn er ook veel recreatiemogelijkheden.

Meer informatie over de streek en het landschap vindt u op: