Wij geven advies voor multifunctionele landbouw

Kennis en advies

Naast het agrarische bedrijf en de zorgboerderij beschikt ’t Paradijs ook over een kennistak. Deze richt zich op advisering van en projecten op het gebied van sociale landbouw, duurzame inrichting van het buitengebied en multifunctionele landbouw.

Plattelandsontwikkeling, landbouw en zorg

Bureau Land-schap – eigendom van IJsbrand Snoeij – werkt regionaal, landelijk en internationaal. Land-schap adviseert en voert projecten uit op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw en zorg. Te denken valt aan adviesplannen voor zorgboerderijen, gebiedsplannen, jeugdzorg op boerderijen in Gelderland, ketenzorg, landschapsbeheer en internationale projecten.

Strategisch plan

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een strategisch plan voor de kennistak van ’t Paradijs. De onderdelen ‘zorg’, ‘agrarisch’ en ‘kennis’ werken in sterke synergie tot elkaar. Projecten en advies hebben baat bij een duurzaam en succesvol praktijkvoorbeeld. Visie, kennis en praktijkvoorbeelden worden gedeeld en verspreid door de relatie met advies en projecten.

Neem voor meer informatie contact op met IJsbrand Snoeij. IJsbrand is bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur op tel: 06-53765304 of verstuur een bericht met onderwerp kennis en advies.