Word ook vriend van 't Paradijs!

Vriend worden van ’t Paradijs

Wilt u graag actief bijdragen aan de ontwikkeling van boerderij ’t Paradijs? De handen uit de mouwen te steken of een echte “duit in het zakje te doen” ? Dat is mogelijk!

Voor de ontwikkeling van mensen met een zorg- en/of begeleidingsvraag zijn de activiteiten en materialen op de zorgboerderij van grote waarde. Het grootste deel van de kosten die daarmee gemoeid zijn, kunnen worden gefinancierd door bijdragen vanuit de AWBZ , de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of een Persoons Gebonden Budget(PGB). Door de bezuinigingen merken we  dat het steeds moeilijker is een (zorg)indicatie te ontvangen en als er een indicatie is, dan wordt deze soms ingetrokken. Ook worden vergoedingen in een enkel geval verlaagd.

Het komt voor dat er zaken zijn die wel heel erg belangrijk zijn, maar waarvoor de financiering uit bovenstaande middelen niet (geheel) mogelijk is. De “Stichting ’t Paradijs “ stelt zich ten doel de aanschaf van materialen en ondersteuning van  activiteiten mogelijk te maken door het beschikbaar  stellen van geld. We werven fondsen, zoeken donateurs en sponsoren en  organiseren ”vriend van”.

Wilt u materieel of financieel bijdragen aan het waardevolle werk dat op en rond zorgboerderij ’t Paradijs  plaatsvindt, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Zij zullen graag met u en in overleg met IJsbrand en Caroline bekijken op welke wijze uw bijdrage kan worden ingezet.

U kunt denken aan:

  • Giften
  • Donaties
  • Sponsoring
  • Vriend van
  • DOE-vriend zijn

Giften, donaties, sponsoring:

Sponsoren vermelden wij  graag op onze website.

Vriend van:
Persoonlijke betrokkenheid kun je tonen door “Vriend  van ’t Paradijs” à € 20,00 per jaar te worden.  Voor € 30,00 mogen u en uw partner zichzelf een jaar lang “Vriend van”  noemen.

DOE-vriend:
Soms lukt het de zorgboerderij niet om klussen uit te (laten) voeren. In dat geval is het heel fijn dat een beroep kan worden gedaan op de DOE-vrienden. Op zaterdagochtend of een ander dagdeel met een grotere groep de schouders zetten onder….. en af te sluiten met bv. een kop heerlijke erwtensoep geeft een goed gevoel.

Graag nodigen wij vrienden van, donateurs, sponsoren en DOE-vrienden uit voor de jaarlijkse gezellige dag voor mensen die betrokken zijn bij ’t Paradijs. Activiteiten en gebeurtenissen worden soms vastgelegd op beeld. Enkele foto’s worden geplaatst op de webpagina, dan wel gedeeld via Facebook of Twitter.

Nogmaals, wilt u actief bijdragen, laat het ons dan weten.

Bestuur “Stichting ’t Paradijs”:  Jan de Ruiter- voorzitter,  tel.06 5140 0121,
Peter Hulshof- penningmeester, tel. 06 464 07707,
Theo Flohil-  secretaris,tel. 0342-423936,
Geert Remmelts- algemeen lid, tel. 0342-492162.

Bankrekeningnummer: NL89 RABO 0140941878 T.n.v. “Stichting ‘t Paradijs”, Rooseveltstraat 12, 3772 BK Barneveld

Wanneer u de onderstaande gegevens invult, nemen wij contact met u op.

Word vriend van ’t Paradijs