Begeleiding met paarden

Begeleidend paardrijden

Sinds een aantal jaar worden paarden op onze boerderij op een therapeutische manier ingezet bij de zorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Versterking en ontplooiing

Een paard oordeelt niet, geeft niet om uiterlijk vertoon en leeft in het hier-en-nu. Deze eerlijke manier van communiceren schept vertrouwen en respect en is daarom een ideale basis om – in samenwerking met een begeleider – te werken aan de versterking en ontplooiing van jezelf.

Therapeutisch werken

Er zijn verschillende werkvormen met het paard mogelijk. Zoals paardrijden, mennen, longeeroefeningen en bosritten te paard. Deze werkvormen kunnen ontspannend, activerend of inzichtgevend van aard zijn. In overleg met de deelnemer wordt gekozen welke werkvorm het beste past.

Resultaat

Naast ontspanning en plezier zal het paard ook een positief effect hebben op het persoonlijk functioneren van de deelnemer. Door de omgang met het paard zal de deelnemer meer inzicht krijgen in de eigen natuur en persoonlijke kwaliteiten.

Bekijk de folder van begeleidend paardrijden.