Een positieve daginvulling bij boerderij 't Paradijs

Missie en visie

Onze missie is om zorgvragers en hun familie een omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar zij aan hun gezondheid werken en middenin de samenleving staan. Dit doen wij door activiteiten te bieden binnen een agrarisch bedrijf.

Op de boerderij bieden wij activerende en ondersteunende begeleiding voor (licht dementerende) ouderen, autistische kinderen/jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag door middel van dagopvang en tijdelijk verblijf in een groene natuurrijke omgeving. Boerderij ’t Paradijs werkt vanuit een christelijke identiteit.

Rust en ruimte op de boerderij

Doordeweeks bieden we een fijne plek voor mensen die structuur, regelmaat of een nuttige invulling van hun tijd zoeken. Rondom het erf zijn zinvolle en activerende activiteiten te doen die passend zijn voor ieder individu. Voor ouderen, volwassenen en kinderen. We willen iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Wij hopen dat de deelnemers op onze boerderij hun talenten (her)ontdekken en nieuwe waardering voor zichzelf zullen ervaren.

Zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit mensen met een verschillende (opleidings)achtergrond, onder andere een zorgboer, maatschappelijk werkster, activiteitenbegeleider, pedagoge, creatief therapeut, ecologisch pedagoge, onderwijsassistente, verpleegkundigen, kindercounselor en contextueel therapeut. We stellen ons graag persoonlijk aan u voor!